Arlafusion i Storbritannien godkänns

Lästid
1 min
Publicerad
15 oktober 2003
Kontakter:
Presskontakt

Den brittiska handels- och industriministern, Patricia Hewitt, har idag godkänt fusionen mellan Arla Foods engelska dotterbolag Arla Foods plc UK och mejeriföretaget Express Dairies plc.

Fusionen innebär skapandet av den största leverantören av mjölk och förädlade mejeriprodukter i Storbritannien. Det nya företaget får namnet Arla Foods UK plc. Tillsammans har de två fusionerande företagen en årsomsättning på omkring 18 miljarder kronor (SEK) och en invägning på 2,3 miljarder kilo mjölk om året, samt sysselsätter 7 000 anställda.
– Vi är mycket nöjda med godkännandet. Det fusionerade företaget kommer att ha ett brett utbud av kända varumärken och kvalitetsprodukter. Vi ska utnyttja vår samlade expertis när det gäller tillverkning, utveckling och marknadsföring för att växa ytterligare i Storbritannien, säger Arla Foods vd Jens Bigum, som blir vice ordförande i det nya brittiska företaget.
Samtidigt med godkännandet offentliggjorde den brittiska konkurrensministern en rapport från brittiska Competition Commission som har granskat fusionsplanerna. I den framgår det att fusionen inte på något område kommer att få några negativa effekter.
Fusionen blir verklighet när Arla Foods UK plc:s aktier blir börsnoterade i London. Detta beräknas ske den 22 oktober. Arla Foods amba kommer att äga 51 procent av aktierna, medan de resterande kommer att ägas av de nuvarande aktieägarna i Express Dairies.
I en kommentar till beslutet om att godkänna fusionen säger ordföranden i Express Dairies, Sir David Naish, som blir ordförande i det fusionerade företaget:
– Vi gläder oss över dagens beslut, som innebär att vi formar ett betydligt starkare företag med finansiella resurser för att ytterligare utveckla våra verksamheter till gagn för alla involverade parter. Vi har länge sagt att den brittiska mejeriindustrin har behov av rationaliseringar, och fusionen mellan Express och Arla UK är ett stort steg mot att uppfylla det behovet.

Ytterligare information
http://www.competition-commission.org.uk/
www.londonstockexchange.com/rns/

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76