Arla väl förberett på EU-reform

Lästid
2 min
Publicerad
02 juli 2003
Kontakter:
Presskontakt

Hårdare internationell konkurrens på förädlade produkter, snabbare strukturförändringar i mejeribranschen och sämre lönsamhet för mjölkfett. Det är några av de viktigaste konsekvenserna av den nya jordbrukspolitiken för Arla Foods, anser Arla Foods vd Jens Bigum.

Han har gott hopp om att Arla Foods ska kunna agera inom ramarna för den mjölkreform som EU:s jordbruksministrar beslutade om i förra veckan.
– Det här är inget som gynnar oss och våra medlemmar. Men det kommer inte heller som någon överraskning. Arla Foods har under flera år vetat om att interventionspriserna skulle sänkas, säger Jens Bigum.
Priserna på smör och skummjölkspulver sjunker med cirka 20 procent från år 2004. I Agenda 2000 talade man om en sänkning på 15 procent med början år 2005.
Jens Bigum menar att de låga interventionspriserna kommer att sänka priset på mjölkråvaran, vilket kommer att märkas mest på bulkprodukter. Råvarupriserna betyder mindre ju mer produkterna förädlas, och allra minst märks det för varumärkesprodukter. Arla Foods är redan på god väg, och arbetar löpande med att förädla produktsortimentet.
Utvecklingen kan, tillsammans med en pressad ekonomi, få flera mejeriföretag att satsa på högförädling, och snabba på strukturomvandlingen mot färre och större företag.
– Vår strategiplan visar att vi i alla fall inte är det mejeriföretag som är sämst förberett på den verklighet vi nu befinner oss i, fortsätter Jens Bigum.
Arla Foods har också förberett sig på att möta ökade krav på lönsam användning av mjölkfett som blir en följd av reformen. Ett exempel är beslutet att bygga en fabrik för att tillverka helmjölkspulver i Vimmerby. I helmjölkspulver ingår fettet, i motsats till skummjölkspulver, och det högförädlade pulvret från Vimmerby kommer att öka lönsamheten i pulverproduktionen.
– Som helhet är reformen inte positiv för Arla Foods och dess medlemmar, understryker Jens Bigum. Lägre EU-priser på mjölk tvingar Arla Foods till högre effektivitet, vilket långsiktigt gör oss än mer konkurrenskraftiga på en rad växande marknader utanför EU, marknader som Arla Foods har satsat på under många år.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76