Arla svarar på kritik

Lästid
2 min
Publicerad
20 februari 2003
Kontakter:
Presskontakt

Arla har under fredagen,via mejl, svarat de konsumenter som hört av sig med kritik och frågor kring Arlas agerande i Dominikanska republiken. Läs brevet i sin helhet.

Tack för ditt mejl.

Först av allt vill vi be om ursäkt för att du och många med dig fått vänta så länge på svar. Arla har en lång tradition av att lyssna på konsumenternas kritik och ta era synpunkter på allvar. Vi är och försöker vara ett öppet företag. Det gäller även i fallet med Arlas export av mjölkpulver till Dominikanska republiken. Mot bakgrund av den senaste veckans mediedebatt i denna fråga vill vi med det här mejlet förklara hur vi uppfattar situationen och hur vi förhåller oss till de här frågorna.

Sedan tre år tillbaka tog Arla i Sverige steget in på den internationella livsmedelsmarknaden i och med samgåendet med danska MD Foods. Koncernen Arla Foods bildades och vi är i dag Europas största mejeriföretag med verksamhet i många länder. Frågor kopplade till global handel är alltid komplexa. För oss är ansvarstagande ett långsiktigt arbete på de marknader där vi finns idag och kommer att finnas i framtiden.

För 50 år sedan började danska mejerier exportera danskt konsumentförpackat mjölkpulver till Dominikanska republiken. Enligt det nationella rådet för reglering av mjölkindustrin, Conaleche, täcker inte den egna mjölkproduktionen landets behov, trots att produktionen ökat med åtta procent de senaste två åren.

Vi ser affärsmässigt på vår roll på denna marknad och vi är medvetna om det ansvar som medföljer när ett företag är verksamt i ett utvecklingsland. Vi påverkas naturligtvis av den kritik som framförts, lyssnar, diskuterar och funderar över vad vi kan göra bättre.

Bland annat undersöker Arla Foods just nu, tillsammans med lokala representanter i Dominikanska republiken, förutsättningarna för att stödja uppbyggandet av en mejerisektor i landet som bygger på lokalt producerad mjölk. Arla Foods kan bidra med kunskap om hygien, mjölkkvalitet, teknik, produktkunskap och frågor som rör mjölkkornas hälsa.

Vi tar nu till oss de synpunkter som framförts från kunder, medlemmar, anställda och andra och arbetar vidare för att behålla och stärka det starka förtroende som våra konsumenter genom åren visat att de känner för Arla som företag. Vi strävar självfallet efter att även i fortsättningen vara ett ansvarskännande företag.

Med vänlig hälsning

Hans-Åke Hammarström
VD Arla Foods, Division Sverige

EU:s jordbrukspolitik och Dominikanska republiken
EU:s jordbrukpolitik reglerar omfattning och nivå på exportstöd. Enligt ett avtal mellan EU och Dominikanska republiken finns det en importkvot, som begränsar hur mycket mjölkpulver som får exporteras från EU till republiken. Innan importkvoten etablerades hade myndigheterna möjlighet att höja tullavgifterna från 20 till 40 procent. Men eftersom landet med sin struktur inom jordbruket inte är självförsörjande på mjölk valde den dominikanska regeringen att ha kvar en tullavgift på 20 procent.

För närvarande pågår diskussioner inom EU om reformering av unionens jordbrukspolitik, inklusive exportstödet.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76