Arla sänker a contopriset

Lästid
1 min
Publicerad
30 april 2003
Kontakter:
Presskontakt

De försämrade internationella konjunkturerna påverkar Arlas betalningsförmåga till medlemmarna.

I februari höjde Arla Foods det svenska a contopriset med sex öre per kilo mjölk i samband med en prishöjning på den svenska marknaden. Men försäljningsutvecklingen i Sverige har volymmässigt inte motsvarat förväntningarna. Samtidigt påverkas exportpriserna negativt av valutakursutvecklingen och prispressen på de utländska marknaderna. Dessutom har elkostnaderna ökat i Sverige. Bilden påverkas dock positivt av att invägningen i Sverige varit lägre än normalt under det första halvåret.

För att kunna försvara budgeterat resultat och förväntad efterlikvid anser styrelsen att det är nödvändigt att sänka a contopriset med två öre från den 1 maj. Det nya a contopriset blir 289 öre och gäller för mjölk med 4,2 procents fetthalt och 3,4 procents proteinhalt.

– Vi tror fortfarande på en efterlikvid på nio till tio öre per kilo mjölk i Sverige, säger ordföranden i Arla, ekonomisk förening Åke Hantoft. Totalt sett kommer betalningsförmågan i Sverige för verksamhetsåret 2002/03 att bli högre än förra året, men de nedåtgående konjunkturerna i omvärlden väntas få negativa effekter på betalningsförmågan redan under nästa verksamhetsår.

Det danska marknadstillägget sänks med två procent, vilket motsvarar 4,2 danska öre. Det ger ett nytt danskt a contopris på 236,5 danska öre per kilo. Det danska mjölkpriset påverkas fortfarande i ännu högre grad än det svenska av situationen på världsmarknaden, eftersom den danska intjäningen till större del kommer från export.

**Presskontakt:**Katarina Malmström, Kommunikationschef.

tel: +46 (0)8 789 50 59

mobil: +46 (0)70 689 50 59

e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76