Arla och Spherix oense om Tagatose

Lästid
2 min
Publicerad
26 maj 2003
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods har ställt motkrav i form av ekonomisk ersättning i den rättssak som dragits igång av Spherix, det amerikanska företag som är Arlas licenspartner för sötningsmedlet Gaio Tagatose. Arla har vänt sig till domstol eftersom Spherix ersättningskrav och kritik mot Arla skapar osäkerhet om rättigheterna till Gaio Tagatose, och därmed också försvårar marknadsföringen av produkten.

Under normala omständigheter kommenterar Arla Foods inte pågående rättssaker, men företaget har denna gång funnit det nödvändigt att bemöta kritiken.
Spherix menar att Arla har dröjt för länge med att dra igång den kommersiella produktionen av Gaio Tagatose. Företaget har därför vänt sig till en skiljedomstol med ekonomiska krav på Arla. Dessutom kan Spherix tänka sig att processa om Arlas rättigheter till produktionen av Tagatose i framtiden.

Henrik Andersen, direktör i Division Ingredients, håller inte med om att Arla skulle ha tagit onödigt lång tid på sig att komma igång med produktionen av Tagatose.
– Det tar tid att genomföra alla nödvändiga kliniska studier och försök. Vi har gjort allt vad vi har kunnat för att starta produktionen så snabbt som möjligt. Det ligger i vårt eget intresse att få igen de pengar som vi har investerat i projektet. När vi nu äntligen ska marknadsföra produkten känns det frustrerande att vår samarbetspartner faktiskt motarbetar oss, säger Henrik Andersen.

– Spherix har skickat ut massor av börs- och pressmeddelanden med kritik mot Arla Foods. Det har skapat osäkerhet kring vårt tagatoseprojekt. Nu är gränsen för vårt tålamod nådd. Vi har förvisso inte förlorat några kunder, men vi har tvingats använda massor av tid och kraft åt att övertyga potentiella kunder om att det inte är några problem kring lanseringen av Gaio Tagatose.

I samarbete med den tyska sockerproducenten Nordzucker har Arla nyligen inlett kommersiell produktion av Gaio Tagatose, som är ett kalorifattigt sötningsmedel som ser ut och smakar som socker. Gaio Tagatose framställs av laktos (mjölksocker) genom en process som Spherix har patent på, och som Arla förvärvade rättigheterna till 1996.

Redan samma år investerade Arla i en anläggning för produktion av varuprover och startade studier på djur och människor. Därefter har Arla arbetat intensivt för att få ut sötningsmedlet på marknaden. Trots detta valde det börsnoterade bolaget Spherix att gå till amerikansk skiljedomstol.

– Vi är besvikna över att Spherix inte har stött våra ansträngningar för att marknadsföra Gaio Tagatose. Vi är nu redo att marknadsföra produkten i USA – den största potentiella marknaden – och ska då samtidigt behöva träta med den, som borde vara vår partner. Det är en egendomlig situation. För att skydda våra intressen har vi därför valt att själva ställa motkrav på Spherix, säger Henrik Andersen.

Frågan kommer troligen att avgöras av en domstol i Köpenhamn under 2003.

Om efterfrågan på Gaio Tagatose utvecklas som förväntat, finns det planer på att bygga ytterligare en fabrik i anslutning till ysteriet i Taulov.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76