Arla Foods vill fusionera med Express Dairies i Storbritannien

Lästid
3 min
Publicerad
26 mars 2003
Kontakter:
Presskontakt

Styrelserna i Arla Foods amba och det brittiska mejeriföretaget Express Dairies plc har enats om villkoren för en fusion mellan Arla Foods engelska dotterföretag Arla Foods plc och Express Dairies plc.

Fusionen mellan de två mejeriföretagen skapar Storbritanniens ledande mejeriföretag under
namnet Arla Foods UK plc. Det nya företaget blir den största leverantören av både mjölk och ett stort antal högförädlade mejeriprodukter till de brittiska stormarknaderna, som står för en
växande del av försäljningen av mejeriprodukter i Storbritannien.

Avtalet mellan de två mejeriföretagen innebär att Arla Foods amba kommer att äga 51 procent av aktierna i Arla Foods UK plc, som blir börsnoterat i London. Resterande 49 procent av aktierna ägs av de nuvarande aktieägarna i Express Dairies plc. Arla Foods amba har förpliktigat sig att inte öka sin andel av aktieinnehavet i det nya företaget under de närmaste två åren efter fusionen.

Tillsammans har Arla Foods plc och Express Dairies plc en omsättning på cirka1,4 miljarder pund (19 miljarder kronor), en invägning på 2,3 miljarder kilo mjölk om året och 7 000 anställda.

Den brittiska mejeriindustrin har under senare år haft en överkapacitet. Samtidigt köper ett ökande antal konsumenter sin mjölk i stormarknader i stället för att få den levererad till dörren på traditionellt brittiskt vis. Det är de två företagens uppfattning att fusionen kommer att passa utvecklingen på den brittiska marknaden. Genom att kombinera de två företagens verksamhetsområden kan stora integrations- och rationaliseringsvinster uppnås, samtidigt som fusionen banar vägen för ytterligare tillväxt för Arla Foods plc’s högförädlade mejerivaror.

– Vårt fokus ligger på kunder och konsumenter. Det är grunden för vår strategi och våra ambitiösa tillväxtmål, och inbegriper stora investeringar i marknadsföring och produktion. Vi är överens med dem som säger att det finns behov av ytterligare rationaliseringar i Storbritannien för att kunna motsvara kommande krav – gärna med ett tätare samarbete mellan mjölkproducenter och
mejeriindustri. Den föreslagna fusionen mellan Express Dairies plc och Arla Foods plc är det bästa möjliga svaret på de utmaningar vi står inför, och är helt i linje med våra långsiktiga planer, som ska gagna vår intjäning till nytta för medlemmarna, säger Arla Foods vd Jens Bigum.

– Den föreslagna fusionen med ett dotterföretag till Europas största bondeägda mejeriföretag kommer att kombinera två företag med affärsområden och affärsfilosofier som stärker varandra. Tillsammans kommer vi att skapa en markant starkare företagsgrupp med ett brett produktsortiment, starka varumärken och de ledningsmässiga och finansiella resurser som är nödvändiga för att kunna utveckla vår affärsverksamhet på ett fördelaktigt sätt för våra intressenter; bland andra aktieägare, mjölkproducenter, anställda, kunder och konsumenter, säger styrelseordföranden för Express Dairies plc, Sir David Naish.

Ledningen för Arla Foods UK plc får följande sammansättning:
Styrelse: Sir David Naish (ordförande), Jens Bigum, Peter Cawdron, Sir Richard Packer, Gordon Summerfield, Åke Modig, Kim Nielsen.
Affärsledning: Neil Davidson (VD), Mikael Sternberg Christiansen, Nigel David Peet, Tim Smith, Hanne Søndergaard.

En förutsättning för fusionens genomförande är att den godkänns av EU:s konkurrensmyndigheter och stämman i Express Dairies plc den 24 april 2003.

Arla Foods amba och Express Dairies plc håller klockan 13 svensk tid presskonferens i Köpenhamn och London om fusionen. Fram till dess kommer parterna inte att kommentera avtalet ytterligare.

Presskontakt:
Katarina Malmström, Kommunikationschef.
tel: +46 (0)8 789 50 59
mobil: +46 (0)70 689 50 59
e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.comArla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76