Arla Foods resultat blev 1 094 milj DKK

Lästid
1 min
Publicerad
27 november 2003
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods koncernresultat för verksamhetsåret 2002/2003 blev 1 094 miljoner DKK (1 347 miljoner SEK) och omsättningen 40,6 miljarder DKK. Det framgår av det bokslut som behandlades av styrelsen i Arla Foods den 26 november. Resultatet är på samma nivå som föregående år, 1 085 miljoner DKK. Det ger en betalningsförmåga i Sverige på 313,48 svenska öre per kilo mjölk, och ett resultat ab ejendom i Danmark på 256,44 danska öre. Det är en höjning med 2,20 öre för de svenska medlemmarna jämfört med föregående år. För Danmark är det en sänkning med 4,7 danska öre. – Trots förvärrade internationella konjunkturer och fallande valutakurser, har vi lyckats nå ett tillfredsställande resultat. Strategin med fortsatt förädling av våra mejeriprodukter har även i år visat sig ge oss fördelar, säger Arla Foods vd Jens Bigum. Mot bakgrund av årets resultat föreslår Arla Foods styrelse representantskapet att betala 11,80 svenska öre som tilläggsbetalning till de svenska medlemmarna. De danska medlemmarna föreslås få 11,77 danska öre i efterlikvid. Att Arla Foods svenska medlemmar får tilläggsbetalning i stället för efterlikvid beror på att Arla, ekonomisk förening, som fram till 30 september vägde in mjölken från de svenska medlemmarna, är satt i frivillig likvidation. Det skedde i samband med den slutliga fusionen mellan Arla, ekonomisk förening och MD Foods, som innebär att all invägning går direkt till Arla Foods amba. Styrelsen kommer också att föreslå en konsolidering på 5 danska öre per kilo mjölk, utöver återkonsolideringen för de danska personliga kontona och den svenska insatsemissionen. Utbetalningen från personliga konton och av insatsemission pågår och ska enligt fusionsavtalet återkonsolideras. Utöver medelavräkningspriset på 302,82 svenska öre kommer insatsemissioner på 2,0 öre och räntor på 0,26 öre att betalas ut till de svenska medlemmarna. Sammanlagt ger det ett utbetalt belopp på 305,08 öre för verksamhetsåret 2002/2003. En ny årsredovisningslag innebär att Arla Foods ändrar praxis på några områden, bland annat resultaträkningen. För att siffrorna för 2002/2003 och 2001/2002 ska bli jämförbara har koncernresultatet för 2001/2002 också beräknats enligt de nya principerna. Enligt de gamla redovisningsprinciperna var koncernresultatet 1 161 MDKK för 2001. Summa tillgångar: 26,9 mdr DKK inklusive effekten av fusionen med Express Dairies (22 mdr 01/02). Ansvarigt kapital: 7,399 mdr DKK (7,101 mdr DKK 01/02).

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76