Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat och svarat på några av de vanligaste frågorna om Arla och mejeribranschen.

Har du frågor om våra produkter?

Gå till Arla Forum

Frågor och svar

Vad är Arla?

Arla är ett bondeägt kooperativ med ägare, det vill säga mjölkbönder, i sju länder. Det är Arlabönderna som äger Arla.

I Sverige finns det cirka 2 500 Arlabönder från Skåne i söder till Jämtland i norr, och sju av tio svenskar har en Arlabonde som närmsta bonde.

Övriga Arlabönder finns i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Arla säljer produkter både i Sverige och globalt. Allting Arla tjänar går på ett eller annat sätt tillbaka till Arlabönderna – som äger Arla.

Är Arla svenskt?

I allra högsta grad. Arlas historia som kooperativ började 1915 med att några kloka svenska mjölkbönder träffades på restaurang Kronprinsen i Stockholm. För att bättre kunna hävda sig mot handeln bestämmer sig bönderna för att gå ihop i ett kooperativ och sälja sin mjölk tillsammans. 100 år senare är den kooperativa tanken fortfarande Arlas grund.

Av Arlas 10 000 ägare utgör de cirka 2 500 svenska Arlabönderna den största nationella gruppen. Arlas kvalitetsprogram Arlagården (för kvalitet, djuromsorg, hållbarhet med mera) är till stor del utvecklat i Sverige och gäller sedan 2015 i samtliga sju ägarländer.

Samtidigt är Arla ett internationellt företag, och Arla ­säljer Arlaböndernas mjölk på många marknader. Och vinsten från allting Arla säljer – oavsett vilken produkt det är eller varifrån den kommer – fördelas jämnt mellan samtliga våra ägare.

Vad går Arlaböndernas mjölk till?

Den mjölk vi dricker, som kallas dryckesmjölk är en viktig produkt för Arla. Samtidigt är det bara en av många produkter som Arlaböndernas mjölk går till. Till exempel krävs det 10 liter mjölk för att producera ett kilo ost. Ur ett prisperspektiv är osten därför minst lika viktig som dryckesmjölken. I och med att svenska Arlabönder producerar mer mjölk än det går att sälja i Sverige så exporteras en tredjedel av deras mjölk som mjölkpulver.

De svenska Arlaböndernas mjölk går därför på ett ungefär till följande produkter:

  • Dryckesmjölk – 20 procent
  • Fil och yoghurt – 10 procent
  • Grädde och matlagningsprodukter – 10 procent
  • Matfett – 5 procent
  • Ost – 20 procent
  • Pulver – 30 procent

Varför säljer Arla produkter från andra länder?

93 % av allt Arla säljer i Sverige är gjort på svensk mjölk från gårdar som ägs av svenska Arlabönder. Utöver det producerar Arlabönder utanför Sverige mejeriprodukter av hög kvalitet, och dem vill vi också kunna erbjuda våra svenska konsumenter.

På samma sätt vill vi kunna erbjuda konsumenter utanför Sverige våra svenska mejeriprodukter.

I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att Arla är ett kooperativ som ägs av Arlabönderna själva. Det innebär att vinsten från allt som Arla säljer – oavsett vilket land mjölken kommer ifrån eller produkterna produceras i – fördelas mellan alla våra ägare i alla länder. På samma sätt delar Arlabönderna på kostnader för exempelvis produktion och utveckling.

Hur får bönderna betalt för sin mjölk?

Arlabönder är både ägare av, och leverantör av mjölk, till Arla. En Arlabonde får därför betalt på två sätt: dels löpande varannan vecka för den mjölk som levererats, dels delar Arlabönderna som ägare av Arla varje år på den vinst koncernen gör. Arla hämtar mjölken hos bönderna och köper den till ett så högt pris som möjligt. Mjölkpris i det här sammanhanget är alltså det pris som Arla löpande betalar ägarna för deras mjölk, det så kallade avräkningspriset.

LÄS MER: Så får bönderna betalt för sin mjölk (PDF)fran-ko-till-kosing-2014-906x842.png

Vem äger Arla?

Arla är ett bondeägt kooperativ. Hela Arla – från mejerier och kontor till lagerlokaler och lastbilar – ägs gemensamt av Arlabönderna.

Läs mer om bondeägda Arla

Vem bestämmer över Arla?

Arla är ett bondeägt och demokratiskt styrt kooperativ. Det är alltså Arlabönderna som bestämmer. Arlas högsta beslutande organ heter Representantskapet och består av ca 180 förtroendevalda bönder från Arlas sju ägarländer. Representantskapet möts cirka tre gånger per år för att bestämma Arlas övergripande strategi och inriktning. Representantskapet väljer också Arlas styrelse, och 15 av 18 styrelsemedlemmar är Arlabönder.

Hur blir man Arlabonde?

Den som vill bli Arlabonde är välkommen att kontakta Arlas Member Relations. Via dem går det att få tillgång till Arlas stadgar och de krav som ställs för att bli en del av Arla. Ett sådant krav är exempelvis att man måste kunna uppfylla kvalitetsprogrammet Arlagården.