Kossa kollar in i kameran

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat och svarat på några av de vanligaste frågorna om Arla och mejeribranschen.

Har du frågor om våra produkter?

Gå till Arla Forum

Frågor och svar

Vad är Arla?
Hur kan jag stödja svenska mjölkbönder?
Vad skulle hända om Arla försvann?
Vad händer om jag bojkottar Arla?
Varför höjer Arla inte bara priset på mjölk?
Hur får bönderna betalt för sin mjölk?
Vad går Arlaböndernas mjölk till?
Vem äger Arla?
Hur blir man Arlabonde?
Vem bestämmer över Arla?
Var finns Arla?
Är Arla svenskt?
Vad krävs för att svensk mjölkproduktion ska finnas kvar?
Varför säljer Arla produkter med utländsk mjölk?
Varför importerar Arla ost från Danmark och exporterar svenskt mjölkpulver utomlands?

Vad är Arla?

Arla är ett bondeägt kooperativ med ägare, det vill säga mjölkbönder, i sju länder. Det är Arlabönderna som äger Arla. I Sverige finns det cirka 2 600 Arlabönder från Skåne i söder till Jämtland i norr, och sju av tio svenskar har en Arlabonde som närmsta bonde.

Arla hämtar all mjölk som våra ägare producerar, inklusive det som inte går att sälja i Sverige. Överskottet exporterar vi. Om Arla bara hämtade den mjölk som gick att sälja i Sverige så skulle hundratals mjölkgårdar försvinna.

Vare sig Arlabonden har 15 eller 500 kor och oavsett om gården en ligger 100 meter från ett mejeri eller långt ut i skogen hämtar Arla mjölken. Arla hämtar lokalt men säljer även globalt, och all vinst går på ett eller annat sätt tillbaka till Arlabönderna. Det här gör det möjligt att bedriva mjölkproduktion i nästan hela Sverige.

Tillbaka till toppen 

Hur kan jag stödja svenska mjölkbönder?

Som konsument stödjer du svenska mjölkbönder genom att köpa produkter från Arla. Det är det enklaste och mest effektiva sättet. Allting Arla tjänar går på ett eller annat sätt tillbaka till Arlabönderna – som äger Arla.

Som medborgare kan du stötta mjölkbönderna genom att höra av dig till dina politiker och kräva att de förbättrar svenska lantbrukares konkurrensvillkor. Svenska lantbrukare har bland Europas högsta kostnader, bland annat för diesel, och i längden hotar detta hela Sveriges livsmedelsproduktion.

Tillbaka till toppen 

Vad händer om jag bojkottar Arla?

Då bojkottar du mjölkbönderna. Arla är ett bondeägt kooperativ och har cirka 2 600 svenska mjölkbönder som ägare. Allting Arla tjänar går på ett eller annat sätt tillbaka till Arlas ägare Arlabönderna.

Om du slutar köpa Arlaprodukter är det alltså Arlabönderna som drabbas. Det är böndernas mjölk och mejeriprodukter som inte blir sålda, och det är de som får mindre betalt. 

Tillbaka till toppen 

Varför höjer Arla inte priset på mjölk?

För det första, priset du betalar i butik för mjölk och för andra mejeriprodukter, det bestämmer butiken. 

För det andra, vi försöker alltid få så bra betalt som möjligt för våra ägares mjölk. Men konkurrensen är stenhård och priset sätts efter förhandlingar med handlaren. Så fungerar en fri marknad.

I och med att vi exporterar ca 30 procent av våra svenska ägares mjölk så påverkas vi av världsmarknadspriset. Och beroende på om utbudet av mjölk är stort eller litet varierar priset. Även våra kunder i Sverige utgår från världsmarknadspriset. Sverige importerar mycket mejerivaror, i synnerhet billig ost, och det är uppenbart att pris är en faktor både för våra stora kunder och för den enskilde konsumenten.

Sätter vi vårt pris för högt så vill ingen köpa från Arla och då får våra ägare mindre betalt för sin mjölk.

Tillbaka till toppen 

Hur får bönderna betalt för sin mjölk?

Arlabönder är både ägare av, och leverantör av mjölk, till Arla. En Arlabonde får därför betalt på två sätt: dels löpande varannan vecka för den mjölk som levererats, dels delar Arlabönderna som ägare av Arla varje år på den vinst koncernen gör. Arla hämtar mjölken hos bönderna och köper den till ett så högt pris som möjligt. Mjölkpris i det här sammanhanget är alltså det pris som Arla löpande betalar ägarna för deras mjölk, det så kallade avräkningspriset. Läs mer om det aktuella mjölkpriset.

Om en Arlabonde producerar mjölk som lever upp till våra krav på kvalitet och säkerhet så köper Arla den mjölken. Utan undantag. Oavsett hur mycket eller lite som går att sälja i bondens område eller region. Det är så kooperativet Arla fungerar.

En Arlabonde får betalt på två sätt: dels löpande varannan vecka för den mjölk som levererats, dels delar Arlabönderna varje år på den vinst koncernen gör. 

LÄS MER: Så får bönderna betalt för sin mjölk (PDF)

Tillbaka till toppen 

Vad går Arlaböndernas mjölk till?

Den mjölk vi dricker, som kallas dryckesmjölk är en viktig produkt för Arla. Samtidigt är det bara en av många produkter som Arlaböndernas mjölk går till. Till exempel krävs det 10 liter mjölk för att producera ett kilo ost. Ur ett prisperspektiv är osten därför minst lika viktig som dryckesmjölken. I och med att svenska Arlabönder producerar mer mjölk än det går att sälja i Sverige så exporteras 31 procent av deras mjölk som mjölkpulver. De svenska Arlaböndernas mjölk går därför på ett ungefär till följande produkter:

  • Dryckesmjölk – 23 procent
  • Fil och yoghurt – 8 procent
  • Grädde och matlagningsprodukter – 11 procent
  • Matfett – 5 procent
  • Ost – 22 procent
  • Pulver – 31 procent

Tillbaka till toppen 

Vem äger Arla?

Arla är ett bondeägt kooperativ. Hela Arla – från mejerier och kontor till lagerlokaler och lastbilar – ägs gemensamt av Arlabönderna.

Läs mer om bondeägda Arla

Tillbaka till toppen 

Hur blir man Arlabonde?

Den som vill bli Arlabonde är välkommen att kontakta Arlas Member Relations. För att få tillgång till Arlas stadgar och de krav som ställs för att bli en del av Arla, bland annat att man kan uppfylla kvalitetsprogrammet Arlagården.

Tillbaka till toppen 

Vem bestämmer över Arla?

Arla är ett bondeägt och demokratiskt styrt kooperativ. Det är alltså Arlabönderna som bestämmer. Arlas högsta beslutande organ heter Representantskapet och består av ca 180 förtroendevalda bönder från Arlas sju ägarländer. Representantskapet möts minst tre gånger per år för att bestämma Arlas övergripande strategi och inriktning. Representantskapet väljer också Arlas styrelse, och 15 av 18 styrelsemedlemmar är Arlabönder. 

Tillbaka till toppen 

Var finns Arla?

Arla har i dag 10 300 ägare fördelade på sju länder: Sverige, Danmark, , Storbritannien, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. I Sverige finns det ca 2 600 Arlabönder, från Skåne i söder till Jämtland i norr, och sju av tio svenskar har en Arlabonde som sin närmsta bonde. 

Tillbaka till toppen 

Är Arla svenskt?

I allra högsta grad. Arlas historia som kooperativ började 1915 med att några kloka svenska mjölkbönder träffades på restaurang Kronprinsen i Stockholm. För att bättre kunna hävda sig mot handeln bestämmer sig bönderna för att gå ihop i ett kooperativ och sälja sin mjölk tillsammans. 100 år senare är den kooperativa tanken fortfarande Arlas grund.

Av Arlas 10 300 ägare utgör de cirka 2 600 svenska Arlabönderna den enskilt största nationella gruppen. Arlas kvalitetsprogram Arlagården är till stor del utvecklat i Sverige, och från och med den 1 oktober 2015 gäller programmets strikta krav för till exempel djurhållning och miljö i Arlas samtliga sju ägarländer.

Samtidigt är Arla ett internationellt företag, och Arla letar ständigt efter nya marknader för att sälja Arlaböndernas mjölk. Och vinsten från allting Arla säljer – oavsett vilken produkt det är eller varifrån den kommer – fördelas jämnt mellan samtliga våra ägare. 

Tillbaka till toppen

Varför säljer Arla produkter med utländsk mjölk?

93 % av allt Arla säljer i Sverige är gjort på svensk mjölk från gårdar som ägs av svenska Arlabönder. Utöver det producerar Arlabönder utanför Sverige mejeriprodukter av hög kvalitet, och dem vill vi också kunna erbjuda våra svenska konsumenter.

På samma sätt vill vi kunna erbjuda konsumenter utanför Sverige våra svenska mejeriprodukter.

I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att Arla är ett kooperativ som ägs av Arlabönderna själva. Det innebär att vinsten från allt som Arla säljer – oavsett vilket land mjölken kommer ifrån eller produkterna produceras i – fördelas mellan alla våra ägare i alla länder. På samma sätt delar Arlabönderna på kostnader för exempelvis produktion och utveckling. 

Tillbaka till toppen 

Varför importerar Arla ost från Danmark och exporterar svenskt mjölkpulver utomlands?

Svenska Arlabönder står för drygt 70 procent av all mjölk som produceras i Sverige. Arla har dock knappt 50 procent av den svenska marknaden för mejeriprodukter. Det finns alltså ett mjölköverskott, och det exporterar vi. Det mesta av överskottet blir till mjölkpulver i Vimmerby eller Visby.

Arla har ett ansvar gentemot kooperativet – alla Arlabönder – att få ut ett så högt pris som möjligt för mjölken. Vi gör detta genom att vara kostnadseffektivt, välskött och lönsamt. Därför har vi som strategi att samla produktionen av vissa produkter till vissa länder för export till Arlas andra marknader. Det gäller exempelvis hushållsosten i Danmark och Keso Cottage Cheese i Sverige.

Ju mer pengar vi kan spara på produktion desto mer kan vi betala Arlabönderna för deras mjölk. 

Tillbaka till toppen