Arlas kommentarsregler

  • Kommentarsregler i sociala kanaler

Arla erbjuder många konton och plattformar för reflektioner kring våra produkter och vår matinspiration. För att så många som möjligt ska vilja kommentera och interagera med oss i sociala kanaler krävs en välkomnande stämning, men även att vi förhåller oss till samtalet utifrån samma premisser. Därför har vi kommentarsregler som alla måste följa.

  1. Vi tillåter inte hatiska kommentarer eller kommentarer som bryter mot svensk lag. Det innebär att en kommentar inte får innehålla förolämpningar, förtal, hot, hets mot folkgrupp eller andra trakasserier, exempelvis rasism, sexism eller andra kränkningar. Vi tillåter inga personangrepp, stötande, hånfulla eller nedsättande generaliseringar av individer eller grupper. Dessa kommentarer kommer att raderas.
  2. Vi tillåter inte spekulationer och missvisande information. Vi raderar kommentarer som innehåller lögner, rykten eller spekulation om Arla och Arlas verksamhet. Om du hävdar fakta vill vi att påståenden underbyggs med fakta.
  3. Det är inte tillåtet med marknadsföring och spam. Vi tillåter inte marknadsföring av andra verksamheter eller produkter, evenemang, eller sak- och partipolitik. Vi tillåter inte heller spam, dvs upprepade kommentarer med samma eller liknande innehåll, oavsett om det handlar om länkar, kommentarer eller emojis.
  4. Går du över gränsen kan du bli blockerad. Om du vid upprepade tillfällen går över gränsen för någon av våra kommentarsregler kan du bli blockerad för fortsatt kommentering på våra konton och plattformar i sociala medier. 

Ser du något som du tycker bryter mot dessa regler, använd plattformens anmälningsfunktion eller PM-funktion. Då hjälper du oss att göra kommentarsfältet till en bra plats för kommentarer och konstruktiv diskussion. 

Allmänna synpunkter eller frågor hänvisar vi till kontakta oss.