Kosläpp 2024

Bratteborg – Vaggeryd

27 apr klockan 10:00

Korna släpps 11:00

Bratteborgs gård 1

567 92 Vaggeryd

Vägbeskrivning

Från E4:an ta avfart 90 Vaggeryd norra, kör mot Bondstorp ca 3 km. Sväng höger mot Bratteborg, kör 4 km. Vid andra skylten mot Bratteborgs gård, sväng vänster. Parkering sköts av UV-scout Ekeryd, avgift 30kr per bil.

Datum passerat

Gården öppnar klockan 10.00 och korna släpps ut på betet klockan 11.00. Medan du väntar på att få se de vårystra korna får du gärna delta i tipspromenaden. De rätta svaren presenteras på arla.se/koslapp. Bland dem med flest rätt svar, lottas ett litet pris ut som skickas hem till vinnaren. Glöm inte anteckna ditt namn och adress på tipslappens baksida.

Arla bjuder på kall mjölk och nybakade bullar.

Övriga aktiviteter

  • Visning av gårdens maskiner.

Länk till gården: https://www.arla.se/event-sponsring/koslapp/jonkoping/bratteborg-vaggeryd/

Parkering

Parkering sköts av UV-scout Ekeryd och kostar 30 kr per bil.

 

Gården arrenderas av Martin och Elise Björn och verksamnheten drivs tillsammans med tre duktiga medarbetare. Det har funnits mjölkkor på gården sedan 2017 då Martin och Elise tog över arrendet. På gården finns ca 150 mjölkkor, 150 ungdjur och några köttdjur.

Korna går i lösdrift i ladugården och mjölkas manuellt i mjölkgrop morgon och kväll. På gården och intilliggande arrende på ca 200 ha odlas i första hand gräsvallar som blir ensilage till djuren. Vi odlar även majs, vete och korn som blir föda till djuren. Gården ägs av Sandahlsbolagen AB och omfattar ca 1400 ha mark totalt. Vartannat år arrangerar Elmia i Jönköping skogsmässa på gården.