Kosläpp 2018

Gotland Grönt Centrum – Roma

14 apr klockan 10:00

Korna släpps 11:00

Roma Lövsta 42

622 54 Romakloster

Vägbeskrivning

Väg 143, 15 km söder om Visby. Gotland Grönt Centrum hittar ni strax norr om Roma kyrka.

Datum passerat

OBS! Preliminärt datum

Datumet kan komma att ändras till den 21 april beroende på hur snabbt våren fortskrider. Om detta sker kontaktar vi dig på den e-postadress du använde vid bokning.

Gården öppnar kl 10 och korna släpps ut på betet kl 11. Medan du väntar på att få se de vårystra korna får du gärna delta i tipspromenaden. De rätta svaren presenteras på arla.se/koslapp. Bland dem med flest rätt svar lottas ett litet pris ut som skickas hem till vinnaren. Glöm inte att anteckna ditt namn och adress på tipslappens baksida.

Arla bjuder på kall mjölk och bullar.

Övriga aktiviteter

  • 10–12 Visning av kostall från panoramafönster.
  • 10–12 Klappa traktorer – riktiga traktorer från Gotland Grönt Centrum AB:s maskinpark står uppställda.
  • 10–12 Tipspromenad
  • 10–12 Personal från Naturbruksprogrammet berättar om hur det är att plugga här.

Beskrivning av gården

Lantbruksutbildningen har bedrivits av Gotlands kommun och Region Gotland under mer än ett halvt sekel. År 2012 tog LRF och Hushållningssällskapet Gotland initiativ till en nysatsning för Lövsta Landsbygdscentrum. En förstudie gjordes om ett bildande av ett grönt centrum på Lövsta.

Gotland Grönt Centrum AB (Svb) driver verksamheten på Lövsta sedan januari 2015. Gotland Grönt Centrum AB (GGC) ägs av Hushållningssällskapet (55 %) LRF (5 %) och Region Gotland (40 %).

Fokus är utbildning riktad till både ungdomar och vuxna. Skoljordbruket är ett viktigt verktyg för utbildningen. Våra fräscha konferenslokaler är en uppskattad mötesplats för olika konferenser. Vår KRAV-godkända restaurang använder mycket gotländska/svenska råvaror och ofta gårdens eget kött. GGC AB har även ett företagshotell där de viktigaste företagen och rådgivningsorganisationerna inom de gröna näringarna finns. Mer än 100 personer arbetar på området.

Skoljordbruket omfattar 260 hektar åker (varav 200 hektar Krav), ekologisk mjölk- och lammproduktion, med 85 mjölkkor och 45 pälstackor.

Naturbruksutbildning erbjuder profilerna lantbruk, häst, djursjukvård och lantbruksdjur. Under sin utbildning läser man som elev även entreprenörskap där man får lära sig att starta och driva eget företag samt få möjlighet att driva UF-företag. Man lär sig företagsekonomi, management, entreprenöriellt lärande och företagande för att ha bästa förutsättningar till hög anställningsbarhet och ha grundkunskaper för att starta eget företag. Utbildningen drivs gemensamt med Wisby gymnasiet där GGC är underleverantör av naturbruksämnena åt Wisby gymnasiet. Elever som önskar har möjlighet att hyra boende i villorna på området.

GGC AB har 23 anställda. Visionen är att Gotland Grönt Centrum AB skapar kunskap och lönsamt företagande för en hållbar framtid. Ambitionen är att GGC AB ska bli motorn för utvecklingen av de gröna näringarna och livsmedelsbranschen. Redan finns en professor från SLU på plats och planerna är att samarbetena med forskning och utveckling ska öka.

Inom vuxenutbildningen samarbetar GGC AB med Kompetenscentrum Gotland och erbjuder både ”Grundkurs i jordbruk” och en trädgårdsutbildning. Trädgårdsutbildningen genomförs även i samarbete med Hvilan Utbildning AB. Hvilan Utbildning AB har även en arbetsmarknadsutbildning inom trädgård i samarbete med GGC AB.