Patrik Hansson, vd för Arla Sverige, kommenterar Uppdrag gransknings program om djurvälfärd

För Arla är god djuromsorg en av våra allra viktigaste frågor. Jag blev personligen illa berörd av de bilder som SVT:s Uppdrag granskning visade från en gård i Hälsingland i januari. Så som det såg ut på bilderna är både upprörande och oacceptabelt. Det är uppenbart att vårt kontrollsystem brustit. Så ska det inte se ut på en Arlagård, och inte på någon annan gård heller.

Arla har vidtagit en lång rad åtgärder. Gården är nu såld och mjölkproduktionen är avslutad.

I ett uppföljande program som visas nu i veckan har Uppdrag granskning ytterligare ett antal exempel på gårdar som inte följer de kvalitetsregler Arlabönderna ska följa. Givetvis manar detta till kraftfulla åtgärder. Det finns inget som ursäktar dålig djuromsorg.

En övervägande majoritet av våra gårdar fungerar mycket bra, det vet vi i och med de över 16 000 kontroller vi genomfört på gårdarna sedan vi introducerade vårt kvalitetsprogram Arlagården för 13 år sedan. Men ett par procent har återkommande problem, det är inte okej och det är där vi har brustit. Varje gård med dålig djuromsorg är ett misslyckande för oss. Dessa vill vi hitta snabbare och agera på tydligare.

Därför har vi i över ett års tid arbetat fram en förbättrad version av vårt kontroll- och kvalitetsprogram. Den nya versionen har börjat rullas ut nu under året. Det har ett större fokus på djuromsorg, där varje ko kontrolleras fyra gånger om året, samt externa revisioner och besök. På gårdar där vi upptäckt problem kommer vi också att, tillsammans med externa experter, göra regelbundna uppföljningar till problemen är långsiktigt lösta. Tillsammans är detta en stor förbättring som ger oss de verktyg vi behöver för att kunna hitta gårdar med problem i ett mycket tidigare skede och kräva hållbara förbättringar som fungerar över tid, så att gården inte faller tillbaka i nya problem. Och om man ändå gör det så ska man inte leverera mjölk till Arla.

Den absoluta majoriteten av Arlagårdarna sköts mycket bra, och har bland den bästa djuromsorg som finns. Vi är stolta över dessa bönder, som levererar mat i världsklass, och vi kommer även fortsättningsvis att tillsammans göra allt vi kan för att bidra till att behålla konsumenternas förtroende genom hög kvalitet i alla våra led, från jord till bord.

Vi har nu gått ett steg längre och satt en nollvision för dålig djuromsorg. Det innebär ett ambitiöst mål att alla djur ska ha det bra, på samtliga 2 600 Arlagårdar, hela tiden. Det är ett stort ansvar som vi delar med våra ägare bönderna, men jag lovar att vi ska göra allt i vår makt för att nå dit.

Patrik Hansson
Arla Sverige, vd

Maj 2020