Vinn biljetter till Lollapalooza Stockholm!

I år kommer Arla att servera läskande, fruktiga smoothies på Lollapalooza Stockholm, i samarbete med Matgeek – Johan Hedberg. Nu har du chansen att vinna två VIP-biljetter till Lollapalooza Stockholm 2023, den 29 juni – 1 juli!

Gör musiksmaktestet nedan och håll tummarna att det blir just du som får uppleva årets festivalsommar!

Tävling – regler & villkor

Kampanjen arrangeras av:

Arla Foods AB 

Rättarvägen 3 

169 68 Solna 

Sverige

Genom att delta i kampanjen accepterar du nedan regler och samtycker till att dina personuppgifter behandlas enligt GDPR (2016/679). All persondata kommer att hanteras konfidentiellt och enligt svensk lag.

Kampanjen pågår mellan 5/6-2023 - 26/6–2023. För att delta ska du vara över 18 år och bosatt i Sverige. Anställda eller familjemedlemmar till anställda hos arrangören och samarbetspartners får inte delta. Endast en vinst per person och mobilnummer.

Personer som bryter mot dessa kampanjvillkor kommer att uteslutas ur kampanjen.

Så här deltar du:

Gå in på https://www.arla.se/aktuellt/lollapalooza/. Tryck på “starta test” och genomför testet samt fyll i dina uppgifter.

Efter avslutad kampanjperiod väljs en vinnare baserat på motivering. Endast en vinst delas ut.

All vinstkommunikation sker genom det mobilnummer och den e-post du anger, var därför noga med att se till att det blir rätt. Om inte svar erhålles av vinnaren inom 24 timmar förbehåller sig arrangören rätten att välja en ny vinnare.

Vinsten skickas till vinnaren digitalt.

Vinster:

2 st VIP biljetter till Lollapalooza Stockholm, värde 10 990 kr

Arrangören förbehåller sig rätten att:

Vid behov uppdatera tävlingsvillkoren under kampanjperioden. Vid fortsatt deltagande anses eventuella ändrade villkor vara godkända.

Stänga av en användare utan förvarsel vid brott mot tävlingsvillkoren, olämpligt beteende eller misstänkt fusk. 

När som helst avbryta eller förlänga denna kampanj eller göra ändringar i tävlingsvillkoren utan att därigenom ådra sig något ansvar.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd:

Arrangör, andra enheter eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt till denna kampanjsida ansvarar ej för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med kampanjen.

Ansvar och rättigheter

Arrangör ansvarar inte för:

Direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av användning av webbplatsen.

Virus eller annan skada på användarens dator till följd av registrering på eller användning av webbplatsen – däribland överföring av material, ljud, data, text, bilder och video från webbplatsen.

Vinstens beskaffenhet, utskick och information.

Arrangör förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkor/period vid oförutsedd händelse.