Ekologiskt

Ekologisk produktion

Ett antal Arlabönder började ställa om till ekologisk produktion för över 20 år sedan och den första ekologiska mjölken lanserades redan 1991. Här berättar vi mer om vad som skiljer de ekologiska gårdarna från andra.

Inga kemiska bekämpningsmedel

I det ekologiska lantbruket används inte några kemiska bekämpningsmedel för att få bort ogräs, svamp och skadliga insekter. Ekobönderna arbetar istället med andra metoder som manuell bearbetning och en väl planerad växtföljd. På så sätt bevaras naturens egen balans bättre. Bekämpningsmedel angriper ju inte bara de skadedjur eller ogräs man vill få bort, utan kan påverka många djur och växter som lever där man besprutar. När man avstår från kemiska bekämpningsmedel ökar den biologiska mångfalden – fler fåglar, insekter och daggmaskar. Eftersom det ekologiska lantbruket inte använder kemiska bekämpningsmedel riskerar man inte heller att förorena grundvatten och vattendrag.

Bara naturlig gödning

Att använda konstgödsel för att få grödor att växa bättre är inte tillåtet i det ekologiska lantbruket. Istället används naturlig gödsel som kodynga och växtrester. Det mår både marken och småkryp som daggmaskar bäst av. Att producera konstgödsel är dessutom mycket energikrävande, medan den naturliga gödningen redan finns som en biprodukt på gården. Felaktig användning av konstgödsel kan leda till övergödning av sjöar, hav och vattendrag. Konstgödsel bidrar även till spridningen av kadmium, som är en av våra giftigaste metaller.

Ökad biologisk mångfald

Den ekologiska gården värnar om den biologiska mångfalden, det vill säga att det får finnas många olika sorters växter, djur och organismer, och i ett stort antal. De är alla del i naturens kretslopp. Allt hänger ihop och alla har sina naturliga funktioner – från jordens minsta daggmask till kossorna i hagen och fåglarna på himlen. Till exempel blir jorden mer näringsfattig om mängden maskar och mikroorganismer minskar. Och det blir mindre bär och frukt på buskar och träd om antalet bin och humlor blir färre. Därför avstår det ekologiska lantbruket från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel som minskar den biologiska mångfalden.

Ekosystemtjänster (naturens eget sätt att samverka) är en känslig balans som vi alltför ofta tar för given. En minskad biologisk mångfald ger en minskad produktion av ekosystemtjänster. Eftersom de ekologiska lantbruken gynnar den biologiska mångfalden stärker de även naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster.

Ett naturligt kretslopp

Grundtanken bakom det ekologiska lantbruket är att så långt som möjligt använda lokala och förnybara resurser i produktionen. En ekologisk mjölkgård strävar efter att vara självförsörjande så att det mesta av kornas foder odlas på egna åkrar, där gödsel från de egna kossorna sprids som en naturlig del av kretsloppet. Minst hälften av kornas foder ska komma från den egna gården, ofta är det mer. När bönderna låter klöver och gräs växa på fälten bildas kolsänkor i marken. Det betyder att fälten fångar upp koldioxid från luften och binder in det i växterna. Det gör i sin tur att mängden koldioxid i atmosfären minskar. Allt foder till ekologiska kor ska vara ekologiskt odlat. Det betyder att korna inte utfodras med importerad soja från exempelvis Brasilien.

Det ställs också särskilda krav på energianvändningen på de ekologiska gårdarna. Gårdarna arbetar systematiskt för att minska användningen av fossila bränslen och senast 2015 ska alla ha bytt till 100 procent förnyelsebar el.

God djurhållning

Sverige har en av världens mest omfattande djurskyddslagar. Ekologiska Arlagårdar följer dessutom KRAV:s regler, som tar ännu mer hänsyn till djurens naturliga behov. Det innebär att ekologiska kor får vara utomhus mer för att beta, få frisk luft och motion. Grovfoder som klöver och gräs är kossors naturliga föda – det mår deras magar bäst av. Ekologiska kor får extra mycket grovfoder som också är ekologiskt. Kon får vara i fred när hon kalvar och får vara med sin kalv det första dygnet så att den kan dia och få i sig den viktiga råmjölken. Sen får den sällskap av andra kalvar och får fortsätta dricka riktig mjölk i minst tolv veckor.

Nästan inga tillsatser

Ekologiska livsmedel får inte innehålla tillsatser som syntetiska färgämnen, smakämnen, sötningsmedel eller konserveringsmedel. Ett litet antal tillsatser får dock användas för att bevara produkternas kvalitet. Det är till exempel citronsyra och förtjockningsmedel som fruktkärnmjöl och pektin. Även naturliga aromer får användas. Naturell mjölk, fil, yoghurt och grädde innehåller inte några tillsatser, oavsett om de är ekologiska eller inte.

FINNS DET GRÖNA KOR?

De ekologiska korna äter extra mycket grovfoder i form av ensilage, gräs och hö.

Läs mer

FRÅGOR & SVAR

Det ställs särskilda krav på ekologiska gårdar. Här har vi samlat frågor och svar.

Om eko, miljö och klimat

EKOLOGISK MINIMJÖLK

Att välja ekologisk mjölk mår både du och naturen bra av. Nu är även all minimjölk ekologisk.

Till mjölken

Arla Eko

Vi klimatkompenserar för våra största ekologiska produkter i sortimentet Arla EKO.

Läs mer om Arla Eko

ARLAS MILJÖARBETE

Miljöfrågorna berör nästan alla beslut inom Arla. Här kan du läsa hur vi tänker på miljön – från jord till bord.

Läs mer

VÅRT KVALITETS­PROGRAM

Tillsammans med mjölkbönderna har vi tagit fram kvalitetsprogrammet Arlagården med de regler som gäller för arbetet på gården.

Läs mer