Tävlingsvillkor #godarekvarg

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla)

 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

 5. För att vara med och tävla måste du:

  1. Ladda upp din bild innehållande en Arla Mild Kvarg-produkt fylld med den topping/tillbehör du föredrar för ditt perfekta mellanmål.
  2. Beskriv vilken topping/tillbehör du valt och varför du äter Mild kvarg.
  3. Bilden ska taggas med #godarekvarg och @arlasverige

  Du behöver ha ett öppet Instagramkonto för att vi ska kunna se ditt bidrag.


  Om ditt bidrag inte är komplett vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

 6. Sökande har rätt att inge flera bidrag.

 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 15 maj 2016. Vinnaren kommer att utses senast vecka 20 på Arla Sveriges Instagramkonto.

  Arla återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.

 8. Vinnaren utses av en jury bestående av 4 representanter från Arla Sverige.

  Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser vara både kreativt samt innehålla den bästa motiveringen (tävlingspunkt 5.2)

  Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 9. Priset består av

  1:a pris: Skivstång från Eleiko (dam eller herr) värde 5400 sek, samt en valfri tvådagarsutbildning från Eleiko (hotell och resa ingår ej) värde upp till 6000 sek. Vinnaren får även ett klädkit värt 1500 sek.
  2-5 pris: klädkit värt 1500 sek.

  Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person..

  Vinnaren är skyldig att betala vinstskatt.

  Vinnaren kommer att bli informerad personligen via Instagram från @arlasverige under vecka 20 och presenteras på Arla Sveriges instagram under vecka 20. För att kunna ta del av ditt pris måste du kontakta Arla på mailadress som Arla meddelar på Instagram och uppge namn samt adress dit vi kan sända vinsten.

  Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.
  Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

 10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 13. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.

 14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.