Enkel vardagsmat

Barn-BMI

BMI står för Body Mass Index och är ett mätvärde för att klassificera under-, normal- och övervikt. Barn-BMI är annorlunda från det BMI som tillämpas för vuxna och kallas ISO-BMI. Gränserna för övervikt och fetma bland barn varierar beroende på ålder och kön. Snarare än att fokusera på ett siffertal så kan föräldrar följa trenden i barnens vikt. Det viktigaste är att barn får tillräckligt med fysisk aktivitet och får hjälp med att bygga bra matvanor.

Barn-BMI är inte samma som vuxen-BMI. Istället används det som kallas ISO-BMI. Här räknar man ut BMI-värdet på samma sätt, men har varierande gränser för vad som är normalvikt beroende på ålder och kön. Som med vuxna är det viktigt att tänka på att BMI bara är ett riktmärke, och bör tittas på tillsammans med andra mått såsom midjemått och kroppsform, samt för äldre barn också muskelbyggnad. Ett sätt att använda ISO-BMI är att se på trenden. Det kan vara viktigt att vidtaåtgärder om barnets viktkurva ökar mer än ISO-BMI-kurvan över tid.

För föräldrar kan det vara svårt att bedöma om ens barn behöver hjälp med sin viktutveckling. En bra tumregel för alla barn är att vara fysiskt aktiv, ha regelbundna måltider och få i sig rätt näring. För att uppmuntra hälsosamma matvanor kan det vara bra att prata positivt om mat som bränsle som kan vara både nyttigt och gott. I allmänhet ska man inte sträva efter att få ett barn att minska i vikt, men att bromsa upp en skenande viktökning kan vara betydelsefullt för hälsan. Här bör man som förälder ta stöd från sjukvårdspersonal för att få bra kostråd men även få hjälp och stöd i att kanske finna orsaken bakom en ohälsosam vikttrend hos barnet för att samtidigt kunna åtgärda detta. Här är skolsköterskan en bra första resurs för barn i skolåldern.