Miljö & socialt ansvar

ARLAGÅRDEN - ARLAS KVALITETSPROGRAM

Vi måste vara säkra på att den mjölk vi hämtar på gårdarna håller hög kvalitet. Därför är det viktigt att miljön på gårdarna, omsorgen om djuren och fodret de får är av högsta klass. För att säkerställa detta har vi tillsammans med våra mjölkbönder skapat kvalitetsprogrammet Arlagården.

Genom att se till att alla punkter i kvalitetsprogrammet följs, kan vi känna oss säkra på att arbetet på gården sker på bästa sätt.

I Sverige finns det flera olika kvalitetsprogram för mjölkproduktion, Arlagården är ett exempel, Svenskt Sigill ett annat. Alla Arlabönder följer kvalitetsprogrammet Arlagården. Det är vårt sätt att vara säkra på att djuren på gården mår bra, att de får foder av god kvalitet och att gården sköts på ett miljömässigt bra sätt.

Arlagårdens hörnstenar

  • Djuromsorg - Djuren ska vara friska samt hållas och skötas i en bra miljö. Djuren ska få leva så naturligt som möjligt.
  • Miljöhänsyn - Gårdarna ska värna om kulturlandskapet och den omgivande miljön genom att optimera utnyttjandet av näringsämnen och arbeta för en minskad användning av riskbedömda kemikalier.
  • Livsmedelssäkerhet - Mjölken ska inte innehålla oönskade ämnen och arbetet på gården ska ske med god hygien.
  • Mjölkens sammansättning - Mjölken ska ha en naturlig sammansättning av fett, protein, mineraler och andra viktiga ämnen samt ha en god och frisk smak.

Stränga regler och kontroll

Kvalitetsprogrammet Arlagården är en detaljerad regelsamling som innehåller lagkrav, branschpolicies samt Arlas egna krav och rekommendationer inom följande områden:

  • Foder och vatten
  • Djuren
  • Gården
  • Miljön
  • Mjölkens sammansättning och kvalitet
  • Hämtning av mjölken

Arlagården uppdateras löpande, dels för att leva upp till krav och önskemål från kunder och konsumenter, dels för att ta hänsyn till nya föreskrifter och rätta till otydliga formuleringar. Mjölkgårdarna besöks ungefär vart tredje år och besöket följer en bestämd rutin. Skulle det visa sig att något inte står rätt till på gården görs handlingsplaner och uppföljande besök. Om det skulle finnas särskilt allvarliga brister som inte åtgärdas kan det resultera i att Arla tillfälligt inte hämtar gårdens mjölk, eller i värsta fall stänger av gården.

Läs den senaste versionen av kvalitetsprogrammet här.

ARLAS MILJÖARBETE

Miljöfrågorna berör nästan alla beslut inom Arla. Här kan du läsa hur vi tänker på miljön – från hage till mage.

Läs mer her

VANLIGA FRÅGOR TILL BONDEN

Här hittar du de vanligaste frågorna till våra Arlabönder, om du vill veta mer om bondens vardag på en mjölkgård.

Läs mer