Arlas miljöarbete

FORM, FUNKTION OCH ÅTERVINNING

Varje år tillverkar Arla produkter som packas i miljarder förpackningar. Det blir många förpackningar per svensk och år. Hur förpackningarna påverkar miljön är ett viktigt arbetsområde för oss.

Arlas strävan är att minska materialmängden i förpackningarna och öka andelen förnyelsebara material. Detta är också en del i vår miljöstrategi. Den vanligaste förpackningen i Sverige kallas vätskekartong och är gjord av förnyelsebar kartong som är förstärkt med plast. Jämfört med våra andra förpackningar har den låg klimatpåverkan. När vi tar fram nya förpackningar tillämpar vi livscykelanalys (LCA) för att få veta vad vi kan göra för att minska förpackningens miljöpåverkan. Livscykelanalys är ett verktyg som används för att analysera en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Under livscykelanalysen utvärderas följande steg i förpackningens liv:

  • Framställning av råvaran till förpackningsmaterialet från naturen (olja till plast, trä till kartong osv.)
  • Tillverkningen av förpackningsmaterialet och tillverkningen av förpackningen.
  • Avfallshanteringen av förpackningen, det vill säga förbränning eller materialåtervinning.

En återvinningsbar resurs

Mjölkpaketen som du köper i affären görs av helt ny kartong. När du sköljer ur dina förpackningar och lämnar dem i en återvinningsbehållare blir de bland annat tvättmedelspaket och flingpaket. Pappersfibern i Arlas förpackningar kan återvinnas upp till sju gånger. På alla våra produkter står det hur förpackningen ska återvinnas.

I Sverige finns det en lag som säger att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor är skyldiga att ta ansvar för återvinningen av förpackningarna, även efter konsumenternas slutanvändning. Den avgift företagen betalar för detta beror på vilket material produkterna packas i och baseras på antalet sålda förpackningar och hur mycket de väger. Under 2012 betalade vi cirka 30 miljoner kronor.