Arla svarar

Kostnadsrapport Arla Sverige 2012-2017

Här hittar du ”Kostnadsrapport för Arla Sverige”, en sammanställning av gjorda och kommande besparingar och effektiviseringar inom Arla Sverige 2012-2017. Rapporten presenterades för Arlas ägare och medarbetare den 2 december 2015. 

2015 var ett exceptionellt svårt år för Arlas ägare, Arlabönderna. Den globala mjölkkrisen slog hårt mot mjölkbönder i stora delar av världen, så även i Sverige. EU avskaffade mjölkkvoterna, Ryssland bojkottade jordbruksprodukter från EU och Kina slutade nästan importera mejeriprodukter. Efterfrågan på mjölk minskade samtidigt som produktionen ökade kraftigt. Resultatet blev en världsmarknad i obalans och det lägsta mjölkpriset på många år. Krisen pågår fortfarande.

2012 lanserade Arla ett globalt besparingsprogram som till och med 2015 minskade koncernens kostnader med 3,1 miljarder kronor. Ett nytt besparingsprogram för 2016-2020 ska minska koncernens kostnader med 1 miljard kronor per år. 

I början av 2014 tog Arla Sveriges nya vd Henri de Sauvage initiativ till en kompletterande översyn av Arlas kostnader som i kombination med ett effektiviseringsprogram kommer innebära en besparing för Arla Sverige på minst 100 miljoner kronor till och med 2017.

Arlas syfte är att säkra högsta möjliga värde för Arlaböndernas mjölk. Vi gör detta på två sätt: genom att tjäna maximalt och genom att spendera minimalt. I kostnadsrapporten fokuserar vi på det senare: besparingar, effektiviseringar och kostnadskontroll.

Här kan du läsa hela kostnadsrapporten