Fakta, tips och råvaror

OST TILL FRUKOSTMACKAN

Nordisk ost har funnits före både romare och munkar, men det vi i dag kallar ost, den svenska hårdosten, har vi främst kristnandet och munkarnas ostkunnande att tacka för.

Tillverkningen av ost , utanför klostren, skedde länge bara av kvinnor, mejerskor. Ystning skedde hemma, men ibland anordnades ystegillen, ”ysten”, ofta i samband med att prästosten, tiondet, skulle betalas till kyrkan. Män börjar delta i produktionen av ost först på 1700-talet.

På 1500-talet fick tillverkningen av ost ett rejält uppsving. Gustav Vasa tog hit holländsk boskap och deras skötare på 1500-talet och normen om komjölk vid produktion av ost, som i dag dominerar i Sverige. Mejerier blev allt vanligare på större gårdar och trängde successivt undan prästgårdystningen. Ost blev något att skryta med.

Ost av hög kvalitet kräver färsk mjölk och sådan kunde inte samlas under flera dagar – stora ostar kunde bara göras av någon med riktigt många kor och därför blev det ett tecken på rikedom och status. Svensk ostindustri sväller under Gustav Vasa vilket skapar en betydande export. (Källa: Svensk mjölk)