VÅR VANLIGASTE FÖRPACKNING

Den förpackning som är i särklass vanligast i Sverige kallar vi gabletop och den är gjord av vätskekartong. Förpackningen består huvudsakligen av kartong med trä som råvara, alltså ett förnybart och naturligt material.

För att hålla förpackningen tät är kartongen förstärkt med ett tunt plastskikt på in- och utsidan. Jämfört med våra andra förpackningar har vätskekartongen låg klimatpåverkan.

De flesta förpackningar av vätskekartong har en skruvkork som numera är gjord av förnybar råvara (ursprungligen sockerrör), istället för som tidigare av olja eller naturgas. Även det tunna plastskiktet har vi börjat byta ut mot plast gjord av förnybar råvara, men det gäller inte alla förpackningar än.

Den skogsråvara som används för att tillverka vätskekartong är FSC-märkt. FSC står för Forest Stewardship Council och betyder att kartongen är tillverkad av trä från ansvarsfulla skogsbruk. Plastråvaran i korkarna kommer ursprungligen från sockerrör.