FÖRNYBART MATERIAL I KORKARNA

Nästan alla våra förpackningar har från mitten av maj 2014 en ny klok kork – tillverkad av en förnybar råvara, i stället för som tidigare av olja och naturgas. Det tycker vi är ett steg i rätt riktning.

Vi vet att de flesta mjölkdrickare föredrar förpackningar med skruvkork. Praktiskt, men inte så bra för miljön. Som tur är har det äntligen kommit plastkorkar gjorda av en förnybar råvara – sockerrör. Då passar vi på att sätta dessa på stora delar av vårt sortiment. Att byta ut korkarna är ett steg på vägen mot förpackningar som i ännu högre grad än i dag är gjorda av förnybara material. Ett steg i rätt riktning, tycker vi. Och så snart det finns andra och ännu bättre material kommer vi att byta till dem.

Den nya ”gröna” plasten

Den råvara som används i de nya korkarna kommer från sockerrör som odlas i Brasilien. Av sockerrören görs etanol som i sin tur förädlas till så kallad förnybar polyeten (PE), alltså en sorts plast. De nya korkarna återvinns också som plast. På samma sätt som bensin kan ersättas med etanol kan alltså olja och naturgas ersättas med etanol när man gör plast.

Tack vare fortsatt forskning och produktutveckling kommer snart våra förpackningar, i ännu högre grad än i dag, att kunna göras av förnybara råvaror, till exempel från skogen. Genom att byta ut korkarna är vi med och påskyndar denna förändring.

Allt mer förnybara förpackningar

Vi strävar efter att materialet i våra förpackningar i så hög grad som möjligt ska komma från förnybara råvaror, eftersom vi vill minska vårt beroende av olja och naturgas. Med den nya korken är 78 procent av förpackningen förnybar, jämfört med 73,5 procent för den gamla förpackningen med skruvkork. Till allra största del görs förpackningen av papper med skog som råvara.

Vill du veta mer om den gamla skruvkorken som fortfarande finns på några av våra förpackningar kan du läsa mer här.

Vanliga frågor om nya korken:

Varför har ni satt kork på ekomjölken?

Genom konsumentundersökningar vet vi att de flesta som köper våra ekologiska produkter föredrar förpackningar med kork.

Är inte plast väldigt o-eko?

Våra ekologiska produkter har hittills inte haft kork eftersom vi inte har haft något bra alternativ till de tidigare plastkorkarna. Att vi nu ändrar på det beror på att vi kan erbjuda korkar som är gjorda av en förnybar råvara – sockerrör – i stället för som tidigare fossil råvara som olja och naturgas. Alltså en råvara som snabbt kan återskapas i naturen.

Var odlas sockerrören?

I Brasilien, där de största sockerrörsplantagerna finns i delstaten San Paolo, cirka 200 mil från Amazonas. Sockerrör odlas i områden med redan uppodlad mark. Naturkänsliga områden som Amazonas och den artrika sydamerikanska savannen Cerradon har ett klimat som är olämpligt för sockerrör. Det är inte heller tillåtet att odla sockerrör där.

Hur ska de nya korkarna återvinnas?

Korkarna lämnas i återvinningen för plast.

Är de nya korkarna komposterbara?

Nej. De är gjorda av så kallad förnybar polyeten och återvinns som plast.