FÖRNYBART MATERIAL I KORKARNA

Nästan alla förpackningar för mjölk, fil och yoghurt har nu en kork som är tillverkad av en förnybar råvara, i stället för som tidigare av olja och naturgas. Det tycker vi är ett steg i rätt riktning. Korken återvinns precis som tidigare som plast.

Tack vare de nya korkarna har andelen förnybart material i förpackningarna ökat med 4,5 procent till totalt 84 procent. Vi har också förpackningar som i princip baseras på 100 procent förnybar råvara.

De plastkorkar som vi använder är gjorda av en förnybar råvara – sockerrör – som odlas i Brasilien. Av sockerrören görs etanol som i sin tur förädlas till så kallad förnybar polyeten (PE), alltså en sorts plast. På samma sätt som bensin kan ersättas med etanol kan alltså olja och naturgas ersättas med etanol när man gör plast. 

Den nya "gröna" plasten odlas i den brasilianska delstaten San Paolo, cirka 200 mil från Amazonas. Sockerrören odlas i områden med redan uppodlad mark och påverkar inte naturkänsliga områden som Amazonas eller den artrika savannen Cerradon.