SÅ TILLVERKAS PLASTEN I ELOPAKS FÖRPACKNINGAR

Plasten i förpackningen från Elopak tillverkas av andra generationens förnybar råvara enligt något som kallas massbalansprincipen. Det innebär att den mängd förnybar råvara som krävs för att producera Arlas förpackningar går in i plasttillverkningen på fabriken, men att den förnybara råvaran kan blandas med fossil råvara i tillverkningen. Därför är det inte säkert att hela mängden plast i en enskild förpackning baseras på förnybar råvara. Däremot säkrar ett certifieringssystem att plastföretaget inte kan sälja mer plast som förnybar än den som motsvaras av ingående mängd förnybar råvara.