FÖRNYBAR PLAST I EKOFÖRPACKNINGAR

Steg för steg förbättrar vi våra förpackningar, inte minst med tanke på klimatet. Ett antal ekoprodukter från Arla Ko® har våren 2015 fått förpackningar där förpackningsmaterialet är gjort av förnybara råvaror. 

Det första vi gjorde var att välja korkar av plast med sockerrör som råvara, men nu har vi även ersatt plasten i skruvkorkshalsen och det tunna plastskiktet på förpackningens in- och utsida med plast gjord av förnybar råvara.

Vi har två olika leverantörer av de nya förpackningarna – Tetrapak och Elopak – och de använder olika system och olika förnybara råvaror för att tillverka det tunna plastskiktet och skruvkorkshalsen. Plasten i förpackningen från Tetrapak är helt och hållet tillverkad av förnybar råvara i form av sockerrör i ett särhållet system. Läs om hur plasten i Elopaks förpackningar tillverkas.

Det är ingen kvalitetsskillnad på plast från förnybara råvaror och plast från olja eller naturgas. Oavsett ursprung omvandlas råvarorna till samma sorts plast – så kallad förnybar polyeten (PE) – som fungerar i det vanliga återvinningssystemet. 

Med detta byte till förnybara råvaror är i princip hela den nya ekoförpackningen tillverkad av förnybara i stället för fossila råvaror. Den sista utmaningen är att se om förpackningens tryckfärg och lim kan baseras på förnybara råvaror.

Bytet till förnybar plast innebär att vi förbättrar klimatpåverkan för dessa förpackningar med cirka 20 procent. Sett till den totala klimatpåverkan för 1 kg mjölk står dock förpackningen bara för cirka 4 procent.

Den nya ekoförpackningen återvinns precis som tidigare. Korken läggs i återvinningsbehållaren för plast och resten av förpackningen i behållaren för papper.