SMARTA FÖRPACKNINGAR

Förpackningar är en stor fråga för oss på Arla. Varje år tillverkar vi många miljarder förpackningar. Vi vill förstås att de ska vara så bra som möjligt och vi ställer höga krav på dem.

Förpackningarna ska tåla kyla, fukt och transporter. De ska vara praktiska att använda och lätta att återvinna. De ska göra att produkterna håller länge, vara lätta att tömma och inte innehålla mer material än nödvändigt. Och de ska vara klimatsmarta – både när det gäller de material vi använder och den mängd energi som går åt när de tillverkas.

Vår övergripande ambition är att fortsätta minska materialmängden i förpackningarna och ständigt öka andelen förnybara och återvinningsbara material. Att minska förpackningarnas klimatpåverkan är en del av vår miljöstrategi – och vi har kommit en god bit på väg.

Klimatsmarta förpackningar:

  • Innehåller så lite förpackningsmaterial som möjligt
  • Är energisnåla att tillverka
  • Är lätta att återvinna
  • Består av förnybara material
  • Är lätta att tömma

Läs mer

Läs mer