Snapchat-tävling

Tävlingsvillkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla)

 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

 5. För att vara med och tävla måste du:
  Skicka en snap på en påhittad mjölksport till Arla Sveriges Snapchat (@arlasverige). Både bilder och videos godtas. Alla tävlingsbidrag kommer att synas på arla.se/laddaupp. Bilden/filmen behöver innehålla mjölk, mjölkkartonger eller något annat mjölkrelaterat för att räknas som tävlingsbidrag.

  Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

 6. Sökande har rätt att ange flera bidrag.

 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 31 maj 2016. Vinnaren kommer att utses senast den 2 juni 2016.

  Arla återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.

 8. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Arla och Social Industries.

  Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser har mest kreativitet och fantasi.

  Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 9. Priset består av:
  1:a Pris: Vinnaren får vara med på mjölkpanelerna (baksidan av mjölkpaketen) i november och där förklara sin vinnande sport mer utförligt.

  2-13:e Pris: Arla-hörlurar

  14-30:e Pris: Arla T-Shirt och Arla-vattenflaska

  Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

  Vinnaren kommer att bli informerad personligen via chatten på Snapchat. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort eller ålder publiceras på www.arla.se/laddaupp. Vinnaren kommer också att synas med bild och namn på baksidan av mjölkpaketen. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren.

  Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

  Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

 10. Anställda i Arla eller Social Industries samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 13. Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv har tagit bilden/filmen och att bilden inte utgör intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse.

 14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

 15. Tävlingen är inte på något sätt är sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Snapchat eller Facebook.