Våra smarta förpackningar

Hur vi jobbar med förpackningar

Steg för steg mot minskad klimatpåverkan

Steg för steg förbättrar vi våra förpackningar, inte minst med tanke på klimatet. De förbättringar vi har gjort de senaste fem åren har minskat utsläppen av växthusgaser med 2 060 ton.

Att minska vår klimatpåverkan från förpackningar, transporter, mejerier och mjölkgårdar ingår i vår miljöstrategi. Av Arlas klimatpåverkan står förpackningarna för cirka en fjärdedel totalt sett för hela Arla, så det är ett viktigt område. Jämfört med många andra länder ligger vi dock bra till i Sverige eftersom vi har så hög andel förnybar råvara i våra förpackningar och ett så välfungerande återvinningssystem. Men vi kan fortfarande bli ännu bättre även i Sverige!

De förpackningsförbättringar som vi har gjort under 2017 minskar utsläppen av växthusgaser med 1000 ton (i enheten som kallas koldioxidekvivalent, CO2e). Det är ungefär samma mängd växthusgaser som 400 bilar släpper ut på ett år. Eller ungefär samma klimatpåverkan som 30 miljoner bärkassar i plast har. Här nedan kan du se några av de förbättringar som vi har genomfört de senaste åren.

Miljö, säkerhet och användarvänlighet

Vi samarbetar med våra leverantörer för att alltid kunna erbjuda de bästa förpackningarna ur miljö- och klimatperspektiv, men även när det gäller livsmedelssäkerhet och användarvänlighet. Att förändra tillverkningen av förpackningar är en kostsam process som tar tid. Vi hoppas att du som konsument uppskattar vårt arbete mot en allt lägre klimatbelastning, så att vi kan fortsätta våra förbättringar.

Allt om våra förpackningar