Våra smarta förpackningar
Vanliga

Frågor och svar om våra förpackningar

Förpackningar är ett område som engagerar. Här får du svar på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar det du letar efter kan du alltid ställa din fråga här.

Få svar på din fråga

Varför har ni satt kork på vissa förpackningar?

Vi vet att många föredrar förpackningar med skruvkork. Praktiskt, men inte så bra för miljön. Som tur är har det äntligen kommit plastkorkar gjorda av en förnybar råvara – sockerrör. Då passade vi på att sätta dessa på stora delar av vårt sortiment. Att byta ut korkarna är ett steg på vägen mot förpackningar som i allt högre grad är gjorda av förnybara material. Ett steg i rätt riktning, tycker vi. Och så snart det finns andra och ännu bättre material kommer vi att byta till dem.

Vad har plastkorkarna för råvara?

Den råvara som används i de nya korkarna kommer från sockerrör som odlas i Brasilien. Av sockerrören görs etanol som i sin tur förädlas till så kallad förnybar polyeten (PE), alltså en sorts plast. De nya korkarna återvinns också som plast. På samma sätt som bensin kan ersättas med etanol kan alltså olja och naturgas ersättas med etanol när man gör plast.

Sockerrören odlas i Brasilien på sedan länge uppodlad mark. De största sockerrörsplantagerna finns i delstaten San Paolo, cirka 200 mil från Amazonas. Naturkänsliga områden som Amazonas och den artrika sydamerikanska savannen Cerradon har ett klimat som är olämpligt för sockerrör. Det är inte heller tillåtet att odla sockerrör där.

Tack vare fortsatt forskning och produktutveckling kommer snart våra förpackningar, i ännu högre grad än i dag, att kunna göras av förnybara råvaror, till exempel från skogen. Genom att byta ut korkarna är vi med och påskyndar denna förändring.

Är korkarna komposterbara?

Nej. De är gjorda av så kallad förnybar polyeten och återvinns som plast. Läs mer om återvinning.

Har Arla frågat konsumenterna vad de tycker om skruvkork?

Ja, Arla har genomfört omfattande tester och undersökningar bland både konsumenter och kunder. Resultatet visade entydigt att den så kallade takåsförpackningen är populärast och att cirka 70 procent vill ha en förpackning med skruvkork.

Det sitter ju kvar en plastgänga på förpackningen som korken skruvas fast i, blir det inte fel i pappersåtervinningen när det kommer in plast där?

Nej, en viss del plast kommer alltid med i pappersåtervinningen eftersom alla mjölkförpackningar och andra kartonger för drycker är belagda med plast för att inte pappret ska lösas upp av innehållet. När förpackningen kommer in till pappersåtervinningen behandlas den på samma sätt som andra pappersförpackningar där man separerar pappersfibrer och plast.

Hur stor del av klimatpåverkan står förpackningen för och hur stor del står produkten för?

Branschorganisationen Svensk Mjölk har gjort en livscykelanalys av förpackningen TetraBrik som visar att mer än 85 procent av klimatpåverkan kommer från produkten och knappt 4 procent från förpackningen. Transporter och mejeriet står också för cirka 4 procent. De resterande procenten står butiks- och konsumentledet för. Klimatpåverkan är räknad som koldioxidekvivalenter. 

Allt om våra förpackningar