Arla EKO

Alla Arlas produkter är tillverkade med respekt för miljön och vi har höga ambitioner att ständigt minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Vi klimatkompenserar för en grönare planet

Sedan 2012 klimatkompenserar vi för Arla Eko – vårt basutbud av ekologiska produkter. Därmed har vi ett antal produkter som både är ekologiska och som vi klimatkompenserar för. De ser ut som på bilden här ovanför och har den här symbolen. Från och med vintern 2016 kommer klimatkompensationen ta en ny riktning. Vi kommer tillsammans med våra ägare, Arlabönderna, ta krafttag för att minska koldioxidutsläppen och öka miljöförbättrande åtgärder där allt börjar och där också den största miljöbelastningen sker – på gården.  Här kan du läsa mer om klimatkompensationen.