Tävla med Arla Köket
#ARLAFIKA

Tävlingsvillkor

Nedan följer tävlingsvillkoren för tävlingen "#Arlafika".

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkt 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla)
 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
 5. För att vara med och tävla måste du:
  Dela med dig av din härligaste fikabild på Instagram, gärna med någon av Arla Kökets produkter, fyll i dina kontaktuppgifter, läs och godkänn villkoren och publicera fotot.
  Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
 6. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.
 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 31 aug 2016. Vinnaren kommer att utses senast den 30 september 2016.
  Arla återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.
 8. Vinnaren utses av en jury bestående av 5 representanter från Arla Köket & Arla Foods.
  Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser ha en; fantasifull komposition, härliga smaker, fräscha ingredienser – en fikabild som förmedlar den goda känslan som Arla Köket står för.

  Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 9. Priserna består av; 1:a pris en matberedare från OBH Nordica Kitchen Machine till ett värde av 5999 kr, 2:a pris en Ice Cream Box till ett värde av 899 kr och
  följande 28 st vinnare får en kokbok Sommarmat från Arla Köket.

  Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

  Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort eller ålder publiceras på www.arla.se, glöm ej att fylla i rätt adress! Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren.

  Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.
  Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 13. Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv har komponerat bidraget (alt tagit bilden) och att bilden inte utgör intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse.
 14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.