TESTA DINA OSTKUNSKAPER

Testa dina kunskaper om våra klassiska svenska ostar. Rätt svar på ostprovet hittar du längst ner på sidan.

FRÅGA 1. Vad garanterar den röda kon på ostklassikernas förpackning?

 1. Att osten är gjord på svensk mjölk
 2. Att mjölken i osten kommer från kor av arten Låglandsdjur
 3. Att osten inte får säljas i andra länder än Sverige?

FRÅGA 2. Vilken av följande ostar räknas inte som en svensk ostklassiker?

 1. Grevé®
 2. Gouda
 3. Herrgård®

FRÅGA 3. Vilken ost är grynpipig?

 1. Grevé
 2. Herrgård
 3. Svecia

FRÅGA 4. Vilken av ostklassikerna är "yngst"?

 1. Grevé®
 2. Präst®
 3. Svecia

FRÅGA 5. Vilken ost användes som ett betalningsmedel för kyrkoskatt?

 1. Grevé®
 2. Herrgård®
 3. Präst®

FRÅGA 6. Vilken ost härstammar från 1200-talet?

 1. Herrgård®
 2. Präst®
 3. Svecia

FRÅGA 7. Vad heter osten som fick sitt namn år 1819?

 1. Grevé®
 2. Herrgård®
 3. Svecia

Rätt svar på frågorna i Ostprovet: FRÅGA 1: 1 Att osten är gjord på svensk mjölk   FRÅGA 2: 2 Gouda   FRÅGA 3: 3 Svecia   FRÅGA 4: 1 Grevé®   FRÅGA 5: 3 Präst®   FRÅGA 6: 3 Svecia   FRÅGA 7: 2 Herrgård®.