Kossa i motljus
Gotlandsstipendiet

Tävlingsvillkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla)
 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
 5. För att vara med och tävla måste du:
  Fylla i formuläret på och skicka in din ansökan enligt direktiv.
  Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
 6. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns
 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 31-05-2017. Vinnaren kommer att utses senast under juni 2017.
  Arla återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.
 8. Vinnaren utses av en oberoende jury bestående av representanter från Arla och Region Gotland.
  Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser ange den bästa motiveringen.
  Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 9. Priset består av fyra månaders kostnadsfritt boende på Gotland till ett värde av ca 30 000–40 000 SEK. Övriga kostnader i samband med uppehället på ön bekostas av vinnarpar själva.
  Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
  Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort eller ålder för att publiceras i Arlas olika kanaler (egna, köpta och förtjänade). Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren.
  Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.
  Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 13. Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv har tagit bilden och att andra eventuella rättigheter och dylikt i bilden inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.
 14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.
Gotlandsstipendiet
Gotlandsstipendiet

Gotland behöver dig

Allt fler väljer att lämna ön, samtidigt finns visionen att uppnå 65 000 invånare till 2025. Det är 7000 fler än idag.

Läs mer om Gotlandsstipendiet