Jämtlandsmjölk
Nyhet!

Jämtlandsmjölk Från jämtländska gårdar

Nu är Jämtlandsmjölken här! Skapad av Jämtland för Jämtland.

Från 91 Arlagårdar i Jämtland till ditt glas via Sundsvall mejeri. Mjölken finns som standardmjölk och mellanmjölk i 1 liter & 1,5 liter, samt lättmjölk i enlitersförpackning.

Allt om Jämtlandsmjölken

Hur vet jag att mjölken kommer från Jämtland?

Vi har en separat inhämtning av mjölk hos Arlabönderna i Jämtland. Denna transport kör mjölken direkt till Sundsvall mejeri där mjölken strikt särhålls från annan mjölk som mejeriet tar emot. Det är den mjölken som sedan förpackas och blir Jämtlandsmjölk.

Varför tillverkas den inte på ett mejeri Jämtland?

mejeriet i Östersund tillverkas mjölkpulver och ost men inte traditionell mjölk. Därför produceras Jämtlandsmjölken på Sundsvall mejeri, som redan tillverkar standard-, mellan- och lättmjölk.

Vad föreställer förpackningen?

Förpackningen är tydligt inspirerad av lokala jämtländska landmärken. Huvudmotivet är fjällen Sylarna. Vid val av typsnitt har vi hämtat inspiration från skyltarna på traktens vandringsleder.

Vad kostar den?

Jämtlandsmjölken har samma pris till butik som vår vanliga mjölk.

Finns den som ekologisk?

Vi har för tillfället inte nog med ekologisk mjölk i området för att kunna leverera en ekologisk mjölk enbart baserad på jämtländsk mjölk.

Finns den som laktosfri?

Vi har tyvärr inte möjlighet att producera laktosfri mjölk på mejeriet Sundsvall. Arlas laktosfria mjölk tillverkas i Linköping och Jönköping.

Vad har Arla för koppling till Jämtland?

Bönderna i Jämtland ägde tidigare mejeriföreningen NNP (Nedre Norrlands Producentförening) som bildades 1970. År 2000 fusionerade de med Milko. Efter flera år med vikande lönsamhet övertogs verksamheten av Arla hösten 2011. Av alla 120 verksamma mjölkbönder i Jämtland är cirka 90 Arlabönder.

Innebär Jämtlandsmjölken att jämtländska bönder får mer betalt?

Nej, inte direkt. En grundläggande princip inom bondeägda Arla är att allt Arla tjänar – oavsett var produkten produceras eller säljs – fördelas mellan Arlas samtliga ägare, bönderna. Men om Jämtlandsmjölken blir en framgång kan mindre av den jämtländska mjölken gå till mjölkpulver, och mer mjölk gå till den mer lönsamma dryckesmjölken. Detta skulle alla Arlabönder tjäna på.