Arlabloggen

Mjölkinvägningen ökar för första gången på mycket länge

Under ett antal år så har Arla i Sverige haft minskad mjölkinvägning. Men under de senaste månaderna så har en återhämning skett.

– Vecka 30 var första veckan på många år som mjölkproduktionen ökade. Inte mycket men trots allt en ökning - 0.2 procent. Att vi producerar mer mjölk är en mycket positiv nyhet. Orsakerna är givetvis bland annat att Arlas mjölkpris har stigit och att mjölkbön-derna har kunnat och vågar investera, säger Patrik Hansson VD Arla.

– Att vi kan se en återhämtning och nu till och med en liten ökning är fantastiskt kul, säger Patrik Hansson VD Arla.

De gårdar som ökar finns inom alla storlekskategorier – men effekten är störst bland de större gårdarna.

2 Kommentarer

Erik Bratthall  •  Aug 10, 2017 15:29
Hej! Förstår att du vill det - men vi vill vänta lite med att presentera de konkreta siffrorna och grafer. Men vi är glada att det äntligen skett ett trendbrott.
ulrik isleborn  •  Aug 10, 2017 15:01
;nskar se en graf eller tabell över utvecklingen!