Arlabloggen

Arlas ägare i Sverige har fått ungefär 500 miljoner kronor mer betalt under första halvåret - halvårsrapporten presenterad

Arlas omsättning ökade med tre procent och Arlaintjäningen med 19 procent under första halvåret 2017 genom pristillväxt och en ökad andel försäljning av varumärkesprodukter.  

Trots minskade totala mjölkvolymer från mjölkgårdarna och negativ valutautveckling ökade koncernens omsättning med 3,4 procent till 5 miljarder EUR (från 4,85 miljarder EUR första halvåret 2016). Den underliggande omsättningsökningen exklusive valutaeffekter och avyttringar var 6,6 procent.

Den svenska marknaden är beroende av den globala och konkurrensen på mejerihyllorna i Sverige är stark. 91 procent av det Arla säljer i Sverige är producerat av svenska råvaror.

”Arlas mjölkbönder i Sverige har fått ungefär 500 miljoner kronor mer betalt under första halvåret. Detta beror på att vi kunnat höja mjölkpriset som våra ägare får för sin mjölk med 19 procent under första halvåret (42 procents höjning på ett år). ” säger Patrik Hansson, vd Arla Sverige.

”De senaste åren har varit tuffa för mjölkbönderna. Vi ser nu en högre vilja hos våra ägare att investera. Under de senaste månaderna har vi glädjande konstaterat att vår mjölkinvägning återhämtats. Mjölkproduktion i Sverige kan bli en tillväxtnäring som genererar jobb och tillväxt på landsbygden. Vi vet att exportmöjligheterna för mejeriprodukter finns och att världens befolkning efterfrågar bra och näringsrik mat.” säger Patrik Hansson, vd Arla Sverige

Läs mer om halvårsrapporten