Arlabloggen

Energi som inte går upp rök

Vimmerby pulveranläggning ska omvandla rök från biobränslepannan till energi och räknar med att spara in på ungefär 3-4 miljoner kilowattimmar per år.

​Biobränslepannan som eldas med träflis ger ifrån sig rökgas med en temperatur på runt 220 grader. Tillsammans med Viola energi har mejeriet nu hittat en teknik för att ta vara på stora delar av den värmen.

- Hur mycket energi vi kommer att spara beror på mjölkinvägningen, men vi räknar med 3-4 miljoner kilowattimmar per år. Det blir totalt tre procent av vår årliga energiförbrukning. En annan fördel är att vi slipper köra pannan så hårt. Idag behöver vi ibland gå in och stötta med olja, men nu får vi bättre marginaler, säger Pär Bragsjö som är PTU-chef.