Arlabloggen

Vårblöta vägar

DSC_6268

Nu är vägarna väldigt mjuka i en vissa skugglägen. Calle åkte till grustaget och hämtade lite bärlagergrus för att förstärka vägarna. Mjölkbilen kommer varannan dag till gården för att hämta mjölk. Då är det bra om vägarna inte är så guppiga...

DSC_6263