Arlabloggen

Majros får en till Majroskalv

131113556 kalv

Idag kalvade 609 Majros. Det blev en kviga. Alla kvigkalvar får alltid samma namn som sin mamma men ett annat öronnummer. När vi började med mjölkproduktionen 1983 köpte vi en lite kobesättning och sedan köpte vi in ca tio dräktiga kvigor. Den först av de tio kvigorna vi åkte runt i Mellansverige och tittade på hette Majros, hon var väldigt högbent. Vi köpte två från samma gård. Den andra hette Sippa. Sippa fick mest tjurkalvar så det namnet dog ut. Majrosfamiljen har fått många döttrar,  34 år senare finns det fortfarande många Majros i ladugården. Andra namn från den tiden är Saga, Brunta och Diana. Men de vanligast namnen nu i ladugården är Krona, Asta, Brunta, Sebel och Fröken