Arlabloggen

Sinkor

DSC03940

Nu håller vi på och sinlägger Vilna och Sebel. De ska kalva om ca 2 månader och behöver ha semester från mjölkningen för att spenarna ska vila och att de ska kunna bilda råmjölk till nästa kalv.

DSC03947

När vi sinlägger korna låter vi dem äta mindre näringsrikt foder, mest halm under några dagar och hoppar över mjölkningar med jämna mellanrum tills att korna ger under 10 liter per dygn, då brukar vi sluta mjölka dem helt.

.

DSC03903

När de är sinade får de gå ut i ungdjursladugården.

DSC03899

Där har vi en box för bara sinkor. De får äta halm, ensilage och sintidsmineral.