Arlabloggen

Märka kalvar

dsc03934

Idag har jag märkt några kalvar. Alla djur som finns på gården måste ha godkända öronmärken. På dem står var djuret är fött, i vilket land, dess nr och en kontrollsiffra. Datum när djuren föds eller köps in, när de slaktas, dör eller säljs ska rapporteras in till CDB Cntrala djurdatabasen. Alla kalvningar och insemineringar eller om djuren flyttas temporärt till en annan gårds bete ska rapporteras.  Djurregistret behövs dels för djurräkningen men också för att kunna spåra och förhindra sjukdomar. Samma lag gäller i hela EU