Arlabloggen

Isgata på Arlagården

miolkbilvinter

Nu har min skidåkarsnö smält. Calle sandar överallt, vi vill varken ha mjölkbilar i dikena eller några brutna ben.

Varje gång mjölkbilen kommer tar chauffören prov på mjölken.  Det ska bara vara finfin mjölk i paketen. Arla har ett kvalitetsprogram som heter Arlagården som alla bönder som levererar till Arla måste följa. Här kan du läsa mer om alla regler.