Arlabloggen

Gödselkörning-vallbrott

SONY DSC

12 juli 2015

Idag spred vi ut gödselhögen med gödsel från ungdjursladugården. Vi sprider den på en vall som legat i tre år. Nu ska vi harva ner gödseln, den ska vara nerbrukad inom 24 timmar enligt miljölagarna. Det är för att kvävet från gödseln ska stanna kvar i jorden och göra nytta till den gröda vi ska så istället för att dunsta upp i luften eller i sjöarna. Det är viktigt att ha en bra växtföljd.