Arlabloggen

Höskullen

150713a
150713b
När det är ca två månader kvar innan kon ska kalva nästa gång så sinlägger vi henne. Så gör man med alla mjölkkor. Att sinlägga kon betyder att man ser till så att hon slutar att ge mjölk. Det gör man genom att succesivt minska på det näringsrika fodret och under ca en vecka ge mestadels halm och bara lite ensilage. Under den veckan behöver kon vara inne, annars betar hon en massa gräs och fortsätter att ge mjölk. När mjölkproduktionen avtar hoppar man också över mjölkningen med jämna mellanrum tills att juvret har gått i vila. Sen får kon gå ut på bete och vara ute på semester ända tills att det är några få veckor kvar till kalvningen. De sista veckorna före kalvningen får hon vara med de andra mjölkkorna och gå ut och in i ladugården men utan att bli mjölkad.

Jag klättrade upp på höskullen och slängde ner lite halm och hö till Asta och Vilna som var inne för att sinläggas.