Arlabloggen

DNA-prov på Fröken

DSC_1687

631 Frökens kokort

Idag tog vi DNA prov på en kvigkalven 631 Fröken.  Vi tog ett blodprov från örat och skickade in det för analys. Vi hade fått brev från avelsföretaget Viking genetics om att hon kunde vara särskilt intressant för spolning av embryon. Nu får ju inte vi göra det på vår gård eftersom vi är en ekologisk gård och det inte är tillåtet av Krav, vars regler vi måste följa. Men om hon har väldigt fina gener så kan det tänkas att vi kan sälja tjurkalvar efter henne till semin senare. Eller så kanske vi säljer henne. Vi har väldigt många kvigor just nu och många ungdjur kvar ändå. Hennes mamma heter 571 Fröken. Ja just det, samma namn! Kor får alltid samma namn om sin mor. När vi byggde upp vår besättning så köpte vi oftast de djur som blev dyrast på auktionen, fint ska det vara! Det var en rätt spännande tid när man bläddrade i auktionskatalogerna och försökte sålla fram de bästa djuren. Ibland var de inte lika snygga som på papperet och då fick det vara. Vi vill ju ha snyggingar också. Och snällingar. Men någon gång blev det vilding också! Vi köpte en ko som hette Aslög. Hon hade långa horn. När hon stångade marken slog hon en jättevolt som tjurarna på Ferdinandfilmen. Nu är det säkert minst 15 år sedan vi köpte några djur.

Vi har alltid använt de bästa avelstjurarna till våra djur. Kalvens mamma är en förstakalvare vars mamma och mormor också är tjurmödrar. Tjurmoder kallas kor som är pass bra att avelsföretagen kan tänkas köpa en tjurkalv efter dem som sen kan få tävla med andra inköpta tjurkalvar om att få bli semintjur. De tävlar med sina brorsors köttegenskaper och sina mödrar och systrars produktions och hälsoresultat.

Har man en mindre besättning är inte chansen lika stor att få sälja avelstjurar som om man har många djur. Hur som helst är de fina ändå, och duktiga! De ger oss i snitt 10600 kg ekomjölk per år. Men så pysslar vi om dem noga också!

Under de 17 år jag bloggat åt Arla har vår medelavkastning ökat från ca 8000 kg mjölk och mycket har hänt med mjölkpris, ekomarknad och Euinträde. När jag började blogga fanns över 16000 mjölkbönder i Sverige, idag strax över 4000. Det är en mycket pressad situation för Arlabönderna nu, så tänk till i kyldisken är ni snälla!