Arlabloggen

Mjölkkruka-kyltankbil

DSCF2837

6 oktober 2015

Förr i tiden fick bonden köra mjölk ut till vägen i stora 50literskrukor. Innan dess försökte man hålla mjölken kyld genom förvaring i vattenho eller liknande. Nu är det förstås annorlunda. Varannan dag kommer mjölktankbilen till gården för att hämta mjölk. Mjölkbilschauffören tar prov på mjölken. Provet visar fetthalt proteinhalt bakteriehalt cellhalt urea och att inte mjölken innehåller några medicinrester från eventuellt behandlade kor. Kor som får medicin får inte lämna sin mjölk till mejeriet vare sig under behandling eller under den fastställda karenstiden som livsmedelsverket angett som tid efter avslutad behandling.  All mjölk hålls kyld från att den lämnar kons juver och under lagring på gården och transport till mejeriet.  I Arlas kvalitetsprogram finns många regler som Arlabonden måste följa.