Arlabloggen

Flytgödsel

!

140312
Idag sprider vi flytgödsel på vallarna. Det är inte någon tjäle, men marken är ändå rätt hård på betesfållorna. Marken bär för det tunga ekipaget. Det blir mycket gödsel från korna på en hel vinter. Blir det nu både regn och sol så kommer det att växa så det knakar