Arlabloggen

Skogsarbete

Den här veckan har vi börjat gallra i skogen. Men det blir bara några timmar om dagen för korna behöver mycket skötsel. Många träd står för tätt så det passar bra att ta bort några av de stora granarna. Då kan de mindre träden få ljus och breda ut sina grenar. Den här gången ska vi inte sälja stockarna. Vi ska såga dem på bysågen till reglar och panelvirke så att vi kan renovera ett hus. Toppar och grenar ska bli ved. Den får torka några månader innan vi klyver den. Då får vi varmt i husen nästa vinter också.

DSC00076