Arlabloggen

Provmjölkning

141001

1 oktober 2014

I går eftermiddag och nu på morgonen har vi provmjölkat korna. Vi gör så en gång i månaden. Proven tas ut vid två tillfällen så vi får en rättvis dygnsmängd från varje ko.

Vi kopplar en mätutrustning till varje mjölkmaskin. Den leder bort en del av mjölken till ett mätrör som vi kan läsa av. Mängderna rapporterar jag via internet till kokontrollen. Vi lämnar också prov från varje ko som skickas med mjölkbilen på analys. Efter några dagar får vi svar via internet på hur mycket fett, protein, celler och urea varje ko har. Då har vi ett bra underlag för hur mycket foder varje ko behöver. De kor som ger mycket mjölk behöver mer och de kor som mjölkat under längre tid och inte längre ger så mycket klarar sig på mindre mängd foder. Celler är ett mått på juverhälsan. Urea ett mått på hur väl utfodringen fungerar. När vi ska välja vilken tjur som ska få bli pappa till kons nästa kalv tittar vi på provmjölkningsresultaten, kons lynne, exteriör och andra egenskaper. Det är jämnt sjå att ha koll på alla parametrar!