Arlabloggen

CDB-kontroll

123
Idag kom två kontrollanter från Länsstyrelsen hit. De skulle kontrollera att vi följer Eus djurmärkningssystem. Vi fick svara på en massa frågor. De kontrollerade att vi för journaler över allt som vi ska, kalvning, betestider, medicinering, det mesta mellan himmel och jord kan tyckas ibland. Även gödselhanteringen kontrollerades. Vi åkte båt till ön för de ville kontrollera även se att de djuren var rätt rapporterade. Om man producerar ekologisk mjölk får gården extra EU-stöd. Så det är ju viktigt att allt stämmer. Om det skulle fela får gården kännbara avdrag på EU-stöden. Tur att djuren är väluppfostrade och kommer när vi ropar! Det hade ju inte varit så bra om någon kviga skulle gömt sig!